drukuj

ZORGANIZUJ ELIMINACJE

20-01-2018

 

ZORGANIZUJ ELIMINACJE

 

Zapraszamy organizatorów festiwali gier, sklepy z grami, kluby i kółka planszówkowe do przeprowadzenia eliminacji.

Aby wziąć udział w akcji, należy zapoznać się z regulaminem Mistrzostw oraz przesłać na adres gryplanszowe@egmont.pl poniższe informacje:

 

·       Nazwa miejsca (festiwal / sklep /szkoła / klub itp).

·       Adres lokalizacji.

·       Data turnieju.

·       Adres wysyłki materiałów i preferowana data dostawy.

·       Telefon kontaktowy.

·       Przewidywana liczba uczestników.

·        Link do miejsca, gdzie będzie publikowana informacje o eliminacjach.

 

Zgłoszenie do przeprowadzenia eliminacji musi nastąpić co najmniej 3 tygodnie przed datą wydarzenia.

 

Wydawnictwo Egmont zapewnia:

·       Umieszczenie informacji o eliminacjach na stronach Mistrzostw.

·       Egzemplarze pokazowe „Potworów w Tokio” do przeprowadzenia turnieju.

·       Karty promocyjne dla uczestników turnieju.

·       Nagrodę dla zdobywcy I miejsca - Nowy Potwór!

·       Plakat z miejscem na wpisanie daty wydarzenia.

·       Wysyłkę i odbiór materiałów.

 

Wymagania:

·       Do przeprowadzenia turnieju organizator eliminacji musi zapewnić obecność osoby dobrze znającej zasady gry i regulamin mistrzostw.

·       Osoba prowadząca turniej musi zapoznać uczestników z zasadami turnieju.

·       W eliminacjach musi wziąć udział co najmniej 8 osób. W przeciwnym wypadku eliminacje nie będą uznane za ważne.

·       W celu przeprowadzenia eliminacji festiwalu gier planszowych, Organizator, jako Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016.679 z 27 kwietnia 2016, we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych uczestników festiwalu.

·       W celach związanych z organizacją przez Egmont Polska Sp. z o.o. rozgrywek finałowych, organizator zobowiązany jest  przekazać dane osobowe wyłonionych uczestników eliminacji do Egmont Polska Sp. z o.o. w formie wypełnionego i podpisanego przez wyłonionych uczestników (zwycięzca eliminacji) formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

·       Organizator eliminacji najpóźniej dwa dni po wydarzeniu musi przygotować przesyłkę z kompletnymi grami pokazowymi do odebrania przez kuriera. Ewentualne wybrakowane pudełka należy oznaczyć i przesłać informacje o brakach organizatorowi Mistrzostw.

·       Jedna placówka może zorganizować tylko jedne eliminacje.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych organizatorów przez Egmont Polska Sp. z o.o. :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwane dalej RODO, informujemy, iż Administratorem zawartych w dokumencie danych osobowych jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: odo@egmont.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania zgłoszenia i realizacji przez organizatorów festiwalu gier. Przesłanka prawna przetwarzania danych jest umowa, czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania postanowień realizacji turnieju gier planszowych, (art. 6 ust. 1 b) RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesłanka prawna przetwarzania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO). Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych w każdym czasie bez wpływu na realizacje postanowień zawartej umowy. Informuje się, iż dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym (procesorom) na mocy art. 28 RODO.Dane osobowe zawarte w dokumencie będą przetwarzane przez okres w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami).Podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji postanowień umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcie i realizacji postanowień umowy.

 

  •  
wstecz
Copyright Wydawnictwo Egmont Polska 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone.
IdeoRealizacja:
CMS Edito Powered by: